Kiedy użyć produktów EasyKlima?

W momencie niskiego poziomu gazu w systemie klimatyzacyjnym. Jeśli klimatyzacja jest pozbawiona gazu, system przestanie wydmuchiwać chłodne powietrze. Za pomocą produktów EasyKlima jesteś w stanie samodzielnie uzupełnić system chłodzący w Twoim samochodzie. Oferujemy również EasyKlima LeakStop (uszczelniacz do części gumowych), za pomocą którego wszelkie nieszczelności zostaną zaplombowane.

PRZED UŻYCIEM ZAOPATRZ SIĘ W RĘKAWICZKI I OKULARY OCHRONNE.

Użycie

1. Wstrząsnąć puszkę z preparatem i podłączyć do węża ładującego. Następnie włączyć silnik auta oraz klimatyzację w trybie obiegu wewnętrznego z maksymalną mocą i najniższą temperaturą.

2. Przewód z manometrem podłączyć do zaworu niskiego ciśnienia, ustawiając puszkę zaworem w dół.

  • W przypadku niektórych modeli i roczników należy podłączyć przewód do zaworu wysokiego ciśnienia, przy użyciu Adaptera HP na LP.

3. Rozpocząć pomiar ciśnienia w instalacji (patrz szczegółowy opis dot. manometru):

  • kolor biały – za niskie ciśnienie w instalacji (poniżej: 25 psi),
  • kolor zielony – prawidłowe ciśnienie pracy układu klimatyzacji (pomiędzy 25, a 55 psi),
  • kolor czerwony – oznacza zbyt wysokie ciśnienie w układzie (powyżej: 55 psi).

4. Otworzyć zawór iglicy w przewodzie z manometrem i rozpocząć ładowanie.

5. Ładowanie zakończyć przy wskazaniu manometru pomiędzy 25, a 55 psi (zakres oznaczony kolorem zielonym na naszym manometrze).

6. Pozostawić auto przez kolejne 20 minut w trybie opisanym w powyższym punkcie 1.

7. Po upływie 2 tygodni od czynności opisanych w punktach 1 – 7 zalecamy ponowny pomiar ciśnienia opisany w punkcie 3.

 

instrukcja circleframe wersja b


PO KAŻDEJ WYKONANIEJ CZYNNOŚCI SYSTEM KLIMATYZACYJNY POWINIEN PRACOWAĆ PRZEZ NASTĘPNE 15 MINUT.

Oznaczenie manometru

Kolor biały oznacza za niskie ciśnienie w instalacji (poniżej 25 psi).

W tej sytuacji należy dopełnić czynnik chłodniczy do układu, aż do pojawienia się wskazówki manometru na polu w kolorze zielonym.

Zawsze rekomendujemy użycie uszczelniacza w pierwszej kolejności, a następnie uzupełnienie gazu.

Kolor zielony – preferowane i prawidłowe ciśnienie pracy układu klimatyzacji (pomiędzy 25, a 55 psi).

Układ napełniony prawidłowo. W przypadku spadku ciśnienia (wejścia wskazówki na pole w kolorze białym) – zalecamy użycie uszczelniacza LeakStop.

Kolor czerwony oznacza zbyt wysokie ciśnienie w układzie (powyżej 55 psi).

W przypadku ustalenia tak wysokiego ciśnienia zalecane jest zmniejszenie ciśnienie w układzie.

instruction circleframe