Czy wiesz, że:

1. Brak nawiewu z układu A/C nie musi oznaczać uszkodzonego układu.

Praca sprężarki A/C jest zabezpieczona czujnikiem. Najczęstszym powodem wyłączenia sprężarki jest ubytek czynnika w instalacji. Po uzupełnieniu czynnika do wymaganego poziomu – sprężarka podejmuje pracę. Rekomendujemy: regularnie (raz w roku) sprawdzaj ciśnienie w instalacji A/C oraz uzupełniaj czynnik do wymaganego poziomu (preferowane ciśnienie w układzie oznaczone jest kolorem zielonym na manometrze, który można nabyć w zestawie wraz z czynnikiem w naszym sklepie).

2. Stosowanie naszych preparatów jest wyjątkowo łatwe i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, ani warsztatu.

Coraz wyższą grupę naszych zadowolonych klientów stanowią kobiety, które doceniły łatwość aplikacji naszych preparatów. Wystarczy ustalić zawór niskiego ciśnienia, podpiąć do przewodu pojemnik z gazem lub uszczelniaczem (w zależności od potrzeby) oraz dopełnić do wymaganego ciśnienia oznaczonego zielonym kolorem na manometrze, który można nabyć w zestawie w naszym sklepie). Cała czynność nie powinna zająć więcej, niż kilka minut.

3. Nieużywanie systemu A/C w okresie zimowym nie wpływa pozytywnie na układ.

Najczęstszą przyczyną pojawiania się nieszczelności w układzie A/C jest wiek pojazdu, który sprzyja procesowi postępującej korozji i perforacji elementów układu. W okresie zimowym nieużywany system A/C rozszczelnia się i „starzeje się” szybciej. Rekomendujemy: Regularne stosowanie systemu A/C w okresie zimowym osusza wnętrze pojazdu oraz przyczynia się do redukcji rozwoju grzybów i pleśni w pojeździe, jak i całym układzie. Używanie systemu A/C w okresie zimowym ma dodatkowo inne zalety, a mianowicie czynnik dystrybuowany regularnie w systemie (również w okresie zimowym) ogranicza ryzyko wystąpienia perforacji i nieszczelności w układzie.

4. Kolejność aplikowania czynników do układu ma znaczenie.

Obniżony poziom czynnika w układzie zmniejsza efektywność chłodzenia lub powoduje wyłączenie się sprężarki. Najczęstszą przyczyną ubytku czynnika są nieszczelności pojawiające się z wiekiem użytkowania pojazdu. Uzupełnianie samego czynnika rozwiązuje problem doraźnie ale w sytuacji wystąpienia nieszczelności nie jest to rozwiązanie trwałe, gdyż gaz ulotni się z instalacji. Rekomendujemy: regularnie (raz w roku) sprawdzaj ciśnienie w instalacji A/C (preferowane ciśnienie oznaczone jest kolorem zielonym na manometrze, który można nabyć w zestawie w naszym sklepie). W przypadku ustalenia obniżonego ciśnienia (kolor biały oznaczony, jako LOW na manometrze) zastosuj w pierwszej kolejności uszczelniacz LeakStop w celu zatrzymania wszelkich nieszczelności. Aplikacja uszczelniacza, który w swoim składzie zawiera również gaz – powinien rozwiązać problem. Jeżeli ubytek był na tyle duży, że ilość czynnika gazowego nie rozwiąże problemu – dopiero wówczas zalecamy zastosowanie pojemnika z gazem. Taka kolejność stosowania naszych preparatów w trwały sposób rozwiąże problem ubytków w instalacji na wiele lat. 5. Niedziałający kompresor może sprawić, że odczyt przy pomocy przewodu z manometrem nie będzie wiarygodny.

Bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie pracującej sprężarki. Odczyt przy pomocy przewodu z manometrem EasyKlima nie będzie wiarygodny jeśli nie jesteśmy pewni, czy kompresor funkcjonuje.

Istnieją trzy sposoby, by to sprawdzić:

a. przy włączeniu klimatyzacji powinieneś usłyszeć kliknięcie oraz zauważyć wzrost obrotów silnika. Kliknięcie oznacza prawidłową pracę sprężarki. b. jeśli jesteś w stanie rozpoznać kompresor w komorze silnika – można zauważyć obroty sprężarki przy włączonej klimatyzacji i ich ustanie przy wyłączeniu układu. c. można wykorzystać urządzenie pomiarowe EasyKlima®. Po podłączeniu przewodu z manometrem do zaworu niskiego ciśnienia wskazówka powinna wahać się, jeśli sprężarka pracuje poprawnie.